ساندویچ

زینگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

مگا زینگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

سوپر زینگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

زینگر چیز

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

چیز برگر با قارچ

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

قارچ برگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

دبل چیز برگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

چیز برگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

همبرگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

چیکن برگر

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

ژامبون تنوری

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

هات داگ

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken
error: تمام حقوق این سایت متعلق به مرغ سوخاری دی می باشد