پیتزا

پیتزا گوشت و پیاز ایتالیایی

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا مخصوص ایتالیایی

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا مخلوط

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا رست بیف

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا کنتاکی

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا پپرونی

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا گوشت و پیاز

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا گوشت و قارچ

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا مخصوص

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

پیتزا سبزیجات

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken
error: تمام حقوق این سایت متعلق به مرغ سوخاری دی می باشد