سوخاری

مرغ سوخاری ۳ تکه سینه

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

فیله سوخاری

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

مرغ سوخاری ۲ تکه سینه

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

مرغ سوخاری ۳ تکه ران

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken

مرغ سوخاری ۲ تکه ران

مرغ سوخاری دی | Dey Fried Chicken
error: تمام حقوق این سایت متعلق به مرغ سوخاری دی می باشد